ملحفه یکبار مصرف کشی آبی 120×220

قیمت اصلی تومان۱۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۵۰۰ است.

نازال اکسیژن

قیمت اصلی تومان۱۲.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸.۹۰۰ است.

نخ بخیه نایلون 3/0 سوپا

قیمت اصلی تومان۲۳.۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲۰.۵۰۰ است.