سوزن تست قند خون ( لنست یا سرسوزن خونگیری )
سوزن تست قند خون ( لنست ) 2 پر
قیمت
خیلی بد بد معمولی خوب عالی
کیفیت
خیلی بد بد معمولی خوب عالی
ارزش خرید
خیلی بد بد معمولی خوب عالی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.